برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محسن عیسی پور

نام : محسن عیسی پور
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
استان محل خدمت : خوزستان / اهواز
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : خوزستان / دزفول
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اردیبهشت 99
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :

در محل خدمت کنونی ام در پاسگاه خردمدژ راحت هستم ولی به دلیل داشتن پدری پیر و مادری سالخورده که دارای بیماری دیابت و همچنین داشتن خواهری بزرگتر از خودم که معلولیت ذهنی داره نمیتونم دور از خانواده باشم در صورت عدم پاسخگویی لطفا پیام دهید با تشکر