برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محسن توکلی

نام : محسن توکلی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۶/۲۴
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : پلیس دیپلماتیک_یگان مطهری
استان درخواستی : قم / قم
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :

در حالت عادی پست به صورت ۴ به ۸ هستیم. (در هفته ۲ الی ۳ بار ۱۲ ساعت) راننده ماشین ۲۴ ۲۴ راننده موتور ۱۲ ۲۴ راننده پایه دو ۲۴ به ۴۸ با بالا رفتن پایه خدمتی از پست در میاید و پاسبخش ۱۲ ۱۲ (یا ۲۴ ۲۴ توافقی) و همچنین دژبانی ۸ به ۱۶