برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

مجتبی جلالوند

نام : مجتبی جلالوند
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
استان محل خدمت : کرمانشاه / قصر شيرين
پادگان محل خدمت : هنگ مرزی
استان درخواستی : همدان / نهاوند
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی :
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه :

توضیحات :

سرباز مرزبانی ام درخواست جابجایی با نیرو انتظامی