برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

ماهان . حیدری

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲
استان محل خدمت : آذربایجان غربی / اروميه
پادگان محل خدمت : ستاد.فرماندهی ارومیه
استان درخواستی : البرز / كرج
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی :
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه :

توضیحات :

هر جای کرج که باشد .تهران باشد خوبه