برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

فرهاد

نام : فرهاد
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
استان محل خدمت : خوزستان / اهواز
پادگان محل خدمت : راهور اهواز
استان درخواستی : خوزستان / بهبهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - راهنمایی و رانندگی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

در صورت عدم پاسخگویی پیام دهید