برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علی کریم نژاد

نام : علی کریم نژاد
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
استان محل خدمت : آذربایجان غربی / سر دشت
پادگان محل خدمت : هرزنه
استان درخواستی : آذربایجان شرقی / جلفا
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۴ماه
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :