برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علی هاشمی

نام : علی هاشمی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
استان محل خدمت : آذربایجان غربی / اروميه
پادگان محل خدمت : ستاد فرماندهی
استان درخواستی : اردبیل / اردبيل
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : خرداد ماه 99
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

جای خوبی دارم با800تومان حقوق فقط به دلایل مشکلات میخواهم در شهر خود خدمت کنم