برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علی نامداری

نام : علی نامداری
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
استان محل خدمت : مرکزی / اراك
پادگان محل خدمت : ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان خنداب
استان درخواستی : همدان / همدان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : تیرماه 99
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار یکم

توضیحات :