برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علی محسنی

نام : علی محسنی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۶/۲۴
استان محل خدمت : آذربایجان غربی / اروميه
پادگان محل خدمت : ترگور
استان درخواستی : آذربایجان غربی / ماكو
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : تیر ۹۹
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :