برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علی مامویی

نام : علی مامویی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۵/۱۰
استان محل خدمت : آذربایجان غربی / سر دشت
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : آذربایجان غربی / مهاباد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دی ماه ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :