برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علی فخیمی نجفی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۱۰/۰۴
استان محل خدمت : کردستان / سنندج
پادگان محل خدمت : ستاد فرماندهی انتظامی استان کردستان
استان درخواستی : آذربایجان شرقی / تبریز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی :
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه :

توضیحات :