برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علی علیزاده

نام : علی علیزاده
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵
استان محل خدمت : خراسان جنوبی / نهبندان
پادگان محل خدمت : پادگان شهید پژوهنده
استان درخواستی : کرمان / كرمان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی :
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه :

توضیحات :