برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علی شادوَش

نام : علی شادوَش
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۴/۰۶
استان محل خدمت : ایلام / ايلام
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : خوزستان / اهواز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اددیبهشت ۹۹ ۱۳۹۹/۲/۳
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

۰۹۱۶۵۸۱۲۶۶۰ ۰۹۱۶۰۲۹۶۱۷۵