برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علی رضا طهری

نام : علی رضا طهری
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
استان محل خدمت : خوزستان / دزفول
پادگان محل خدمت : اداره بهداشت و درمان نزاجا
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی :
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه :

توضیحات :

معاف از رزم و زیر دیپلم