برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علی درویشی

نام : علی درویشی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۶/۲۴
استان محل خدمت : اصفهان / شاهين شهر
پادگان محل خدمت : خرازی
استان درخواستی : اصفهان / نجف آباد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۹۹/۵/۱
ارگان خدمتی : سپاه پاسداران انقلاب - نیروی زمینی
درجه : گروهبان سوم

توضیحات :