برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علیرضا کرمیان

نام : علیرضا کرمیان
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
استان محل خدمت : تهران / رباط كريم
پادگان محل خدمت : پرندک
استان درخواستی : کرمانشاه / سر پل ذهاب
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۱۴
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرباز دوم

توضیحات :