برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علیرضا کدخدایی

نام : علیرضا کدخدایی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۸
استان محل خدمت : فارس / بوانات
پادگان محل خدمت : ستاد فرماندهی شهرستان بوانات استان فارس
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اردیبهشت ۹۹
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : گروهبان دوم

توضیحات :