برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علیرضا محمدی مجد

نام : علیرضا محمدی مجد
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۹
استان محل خدمت : اصفهان / شهرضا
پادگان محل خدمت : گروه ۲۲ توپ خانه شهرضا گردان پدافند هوایی
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : بهار ۹۹
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :