برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علیرضا مالک اسفهلان

نام : علیرضا مالک اسفهلان
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۶/۱۳
استان محل خدمت : کرمانشاه / كرمانشاه
پادگان محل خدمت : تیپ 281زرهی شهید سرلشکر نیکخواه
استان درخواستی : آذربایجان شرقی / تبریز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 1399.5.1
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :

1399.5.1شروع خدمت (شروع آموزش)