برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علیرضا فراتی

نام : علیرضا فراتی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
استان محل خدمت : خراسان شمالی / بجنورد
پادگان محل خدمت : یگان ویزه
استان درخواستی : خراسان رضوی / مشهد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : مرداد ماه 99
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

سرباز صفر یگان ویزه هستم