برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علیرضا سلامت

نام : علیرضا سلامت
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۶/۰۶
استان محل خدمت : اصفهان / اصفهان
پادگان محل خدمت : ستاد فرماندهی
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : خرداد ۹۹
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

ستاد فرماندهی ام راحت می تونین ساعت ۱ برید خونه تون هر کی نظری داشت باز بگه