برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

علیرضا حسین معمار

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
استان محل خدمت : کردستان / سنندج
پادگان محل خدمت : پادگان شهید خدابنده لو
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی :
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه :

توضیحات :