برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

عرفان علی خواه

نام : عرفان علی خواه
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : پایگاه چهارم پلیس آگاهی
استان درخواستی : گیلان / رشت
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دی ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار یکم

توضیحات :