برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

عباس عینعلی

نام : عباس عینعلی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : قصر فیروزه ۲
استان درخواستی : همدان / كبودر اهنگ
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۷ماه خدمت
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - پدافند هوایی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :