برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سینا چهاریاری

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۹/۱۲
استان محل خدمت : خراسان رضوی / مشهد
پادگان محل خدمت : فرماندهی فا.ا پلیس راه خراسان رضوی
استان درخواستی : خراسان رضوی / تايباد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی :
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه :

توضیحات :

استوار دوم وظیفه هستم ۱۶ ماه دیگه خدمت دارم... حاضرم با بچه های انتظامی یا حتی مرزبانی تایباد یا تربت جام جامو عوض کنم ... بچه های منطقه انتظامی مشهد هم اگه کسی باشه و جاش خوب باشه حاضرم هزینه هم متقبل بشم