برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سینا منظری

نام : سینا منظری
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۴/۰۹
استان محل خدمت : اردبیل / پارس آباد
پادگان محل خدمت : شهید مدنی اصلاندوز
استان درخواستی : آذربایجان شرقی / تبریز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : استوار دوم

توضیحات :