برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سینا قبادی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۱۰/۱۸
استان محل خدمت : خراسان رضوی / مشهد
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : خراسان شمالی / بجنورد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی :
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه :

توضیحات :