برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سید عمران علوی

نام : سید عمران علوی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
استان محل خدمت : تهران / ورامين
پادگان محل خدمت : راهور
استان درخواستی : مازندران / ساري
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۰۱/۰۵/۹۹
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - راهنمایی و رانندگی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :

هر شهر مازندران فرق نمیکنه _کارش تو ستاد پشت میز میشی کار با‌کامپیوتر اصلا پست جاده نداری تایم اداری هم هستی