برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سید حبیب الله موسوی

نام : سید حبیب الله موسوی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۴/۰۹
استان محل خدمت : گلستان / گرگان
پادگان محل خدمت : تیپ ۲۳۰ هجومی
استان درخواستی : تهران / رباط كريم
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۸ ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :

به علت بیماری مادر و دیسک کمر و مشکل کلیه در پدر و کمک خرج بودن و کمک به پدر در تامین مخارج زندگی وتک پسر بودن و کمک پدر خواستار جابه جایی هستم.