برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سیاوش فکری

نام : سیاوش فکری
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
استان محل خدمت : مرکزی / اراك
پادگان محل خدمت : یگان ویژه استان مرکزی
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی :
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه :

توضیحات :

اگر بومی اراک باشید در این پادگان ۲۴_۲۴ خدمت کنید