برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سیامک کاکاوند

نام : سیامک کاکاوند
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۵/۰۱
استان محل خدمت : اصفهان / اصفهان
پادگان محل خدمت : شهرزصااصفهان
استان درخواستی : قزوین / قزوين
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 8ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرباز یکم

توضیحات :

به دلیل اینکه پدرم سنش بالاوازکارافتاده است وهیج درآمدی از جای ندارددرشهرخودم خدمت کنم تابه خانوادم هم برسم