برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سيدعلي اصحابي

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۹/۰۷
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : دانشگاه امام حسين
استان درخواستی : مازندران / بابل
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی :
ارگان خدمتی : سپاه پاسداران انقلاب - نیروی زمینی
درجه :

توضیحات :