برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سعید محرمی

نام : سعید محرمی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۴/۰۵
استان محل خدمت : کرمانشاه / كرمانشاه
پادگان محل خدمت : کلانتری 16 سعدی
استان درخواستی : تهران /
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 5ماه
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : گروهبان دوم

توضیحات :