برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سعدی مرادی

نام : سعدی مرادی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۶/۱۱
استان محل خدمت : کردستان / قروه
پادگان محل خدمت : پاسگاه گنجی
استان درخواستی : آذربایجان غربی / پيرانشهر
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اردیبهشت 99
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرجوخه

توضیحات :