برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سرباز وظیفه

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
استان محل خدمت : ایلام / ايلام
پادگان محل خدمت : راهنمایی و رانندگی شهرستان ایلام
استان درخواستی : خوزستان / اهواز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی :
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - راهنمایی و رانندگی
درجه :

توضیحات :

نهاد خدمتی:ناجا : راهنمایی و رانندگی شهرستان ایلام درجه نظامی: استوار یکم تاریخ اعزام: 99/09/01 ???? شهر خدمتی: ایلام شهر مورد نظر برای خدمت: اهواز یا شهر های استان خوزستان شماره تماس : 09362741439