برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سرباز وظیفه

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
استان محل خدمت : خوزستان / هويزه
پادگان محل خدمت : تیپ ۲۶۴ سلماس
استان درخواستی : کردستان / مريوان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی :
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه :

توضیحات :