برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سرباز وظیفه

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۱۰/۰۳
استان محل خدمت : کردستان / سنندج
پادگان محل خدمت : تیپ ۴۱ متحرک هجومی کمیل قوشچی
استان درخواستی : کردستان / سنندج
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی :
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه :

توضیحات :