برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سرباز وظیفه

نام : سرباز وظیفه
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
استان محل خدمت : کرمانشاه / قصر شيرين
پادگان محل خدمت : هنگ مرزی قصرشیرین
استان درخواستی : گیلان / رشت
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی :
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه :

توضیحات :