برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سرباز وظیفه

نام : سرباز وظیفه
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
استان محل خدمت : قم / قم
پادگان محل خدمت : جمکران
استان درخواستی : اصفهان / شهرضا
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی :
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه :

توضیحات :

از خود اصفهان هم اگه کسی هست تماس بگیره