برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سرباز وظیفه

نام : سرباز وظیفه
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
استان محل خدمت : خراسان رضوی / تربت جام
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : خراسان رضوی / مشهد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی :
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه :

توضیحات :

سلام من هنگ مرزی تایباد هستم که محل های خدمتش یکی خواف ،تایباد ،تربت جام ،هستش بعد من نامه از خود سردار نامه دارم که می تونم به هنگ سرخس یا درگز انتقالی بگیرم واسه کسی که طالبه این شهر هاست ظمنا تایباد دوماه کسری داره