برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سجاد هاشمی

نام : سجاد هاشمی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۱۱
استان محل خدمت : فارس / شيراز
پادگان محل خدمت : تیپ 37 زرهی
استان درخواستی : فارس / شيراز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی :
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :