برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سجاد مرادی

نام : سجاد مرادی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
استان محل خدمت : هرمزگان / بندرعباس
پادگان محل خدمت : منطقه یکم
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : تازه وارد
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی دریایی
درجه : سرباز یکم

توضیحات :