برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سجاد علیپور

نام : سجاد علیپور
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۳۰
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : اماد و پشتیبانی فاتب
استان درخواستی : گیلان / رشت
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اردیبهشت۹۹
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : گروهبان دوم

توضیحات :