برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

سجادقره شیخلو

نام : سجادقره شیخلو
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
استان محل خدمت : مرکزی / اراك
پادگان محل خدمت : مالک اشتر
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی :
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه :

توضیحات :