برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

ستوان سوم وظیفه سید علی موسوی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۹/۱۲
استان محل خدمت : قم / قم
پادگان محل خدمت : جمکران
استان درخواستی : اصفهان / شهرضا
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی :
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه :

توضیحات :

کلانتری بسیار خوب، خدمت ۱۲ به ۱۲ ، مرخصی عالی ، از اصفهان،شهرضا، دهاقان اگه کسی هست جابجایی بزنیم خبر بده