برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

ستاری فرد

نام : ستاری فرد
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۵/۱۰
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : فاوا .قرارگاه راهور ستاد فرماندهی تهران بزرگ
استان درخواستی : گیلان / لاهیجان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : تیرماه نودونه
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - راهنمایی و رانندگی
درجه : استوار دوم

توضیحات :

خدمت سربازی تایم اداری، داخل قرارگاه بخش فنی مهندسی با تمام شرایط خوب خدمتی بخش ستادی .تغییر محل خدمت بدلیل شرایط کاری