برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

زانیار قاسمی

نام : زانیار قاسمی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۵/۰۸
استان محل خدمت : کرمانشاه / كرمانشاه
پادگان محل خدمت : پلیس تکن
استان درخواستی : کردستان / سقز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : لیسانس
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :

در پلیس تکن کرمانشاه خدمت میکنم میخوام با یه سرباز تو استان کردستان جابجا بشم.