برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رضا یوسفی

نام : رضا یوسفی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : اموزشگاه شهدای وضیفه نزاجا(۰۱)
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اموزشی
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی هوایی
درجه : سرباز یکم

توضیحات :