برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رضا نعمتی

نام : رضا نعمتی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۲۳
استان محل خدمت : تهران /
پادگان محل خدمت : فرماندهی قرچک
استان درخواستی : اردبیل /
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دی ماه ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی زمینی
درجه : استوار یکم

توضیحات :

دوربودن ومریضی پدرومشکلات خاص