برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رضا مقدمی

نام : رضا مقدمی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۴/۰۵
استان محل خدمت : اصفهان / اصفهان
پادگان محل خدمت : ستاد فرماندهی
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اردیبهشت ۹۹
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :

سلا. من جام عالیه واقعا اینجا اما ب علت بیماری مادرم درخواست جابجایی دارم.